Med anledning av att vi behöver ändra föreningens stadgar kallas till extra föreningsstämma för BRF Målaren. Handlingar har delats ut i samtliga postfack.

Tid: Tisdag 10 april.
Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7.

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud
  och biträden samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare, tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Proposition angående ändring av stadgar.
 9. Föreningsstämmans avslutande.

Styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman!

MotorvärmareNu när temperaturen fallit under nollstrecket är det hög tid att använda motorvärmare. Faktum är att motorvärmare gör nytta för både miljö och plånbok redan vid tio plusgrader!

Läs mer hos Gröna Bilister om hur du använder motorvärmare på bästa sätt. Du får garanterat några nya tips!

Vi vill också påpeka att det inte är tillåtet att lämna motorvärmarkabeln löst hängande från elplinten, eftersom det är en elsäkerhetsrisk.

Alla parkeringsplatser är nu upptagna, men vi har flera garageplatser kvar.

Är du intresserad av att hyra en garageplats anmäler du det enklast genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller skickar ett mejl till föreningen. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer. Du kan också använda vårt kontaktformulär.

Under onsdagskvällen hölls ordinarie föreningsstämma för 2016, med sedvanliga mötespunkter. BRF Målaren har nu en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen består av en person. Vilka som innehar de olika posterna hittar du på kontaktsidan.

På stämman presenterades också årsredovisningen, med revisions- och förvaltningsberättelse. Ni som inte kunde vara med på stämman kan ladda ned alltihop i ovan länkade PDF.

Styrelsen för BRF Målaren

JasminbuskeFöreningens vårstädning äger rum lördag 16 april. Samling sker på gården klockan 10:00.

Vi hjälps under ett par timmar åt med att städa våra gemensamma utrymmen, samt att göra snyggt på gård och gräsmattor.

Enligt brandmyndigheten får inga saker, till exempel kartonger, däck eller möbler, förvaras utanför förråden, i gångar eller trapphus. Saker som står där kommer att slängas på städdagen.

Trasiga cyklar som står i cykelställ och källare kommer att märkas med lappar under vecka 14. Om just din cykel fått en lapp och du vill ha kvar cykeln är det viktigt att du tar bort lappen. Alla cyklar som på städdagen är märkta med lapp kommer att tas bort.

Till städdagen beställer vi en extra container som ställs inne på gården. Där kan ni slänga sånt ni vill kasta. Obs! Ej elektronik eller kemikalier som till exempel målarfärg!

Har du några förslag eller idéer, kontakta vicevärd Urban Strömberg eller någon ur styrelsen.

Kom och träffa några grannar! Låt oss hjälpas åt att göra vår fastighet och gård vårfin!

Efter arbetet bjuder föreningen på korv och dryck!

Optisk fiber för snabb datatrafikEn ovanligt välbesökt extra föreningsstämma beslutade på torsdagen om fiberanslutning av samtliga lägenheter och lokaler i BRF Målaren.

Det informerades dels om fördelarna med öppet nät, vilket i kort går ut på att utbudet av tjänsteleverantörer är större, dels om fördelarna med gruppanslutning, vilket generellt ger lägre pris om vi ansluter alla lägenheter och affärslokaler.

Efter en lång och intensiv diskussion beslutade stämman att styrelsen får teckna avtal för att dra in fiber i samtliga lägenheter och lokaler som tillhör föreningen.

Att vi kan få en anslutning som har betydligt bättre pris/prestanda än det vi har idag står klart, och nu återstår det bara att se vilken leverantör som kan ge oss det bästa avtalet.

Har ni frågor under arbetets gång, kontakta styrelsen så försöker vi svara på dessa.