Gå till innehåll

Åke Huss AB utför ventilationsrengöring och obligatorisk ventilationskontroll i alla föreningens lägenheter under de kommande två till tre veckorna. De behöver då komma åt frånluftsventilerna i kök, badrum och eventuellt garderober. För att undvika nedsmutsning och underlätta städning kan man plocka undan runt ventilerna. Undvik även att låsa extralås under den dag som arbetet sker i din lägenhet. För mer info och exakta datum håll utkik i brevlådan!

Vi har nu fått svar från radonmätningarna som genomfördes i ett antal lägenheter runt årsskiftet. Dessa såg bra ut då samtliga lägenheter låg mellan 50-180 Bq/m3 (gränsvärde 200 Bq/m3). Härligt!

Ni som deltog i mätningen ska ha fått ut protokollet för eran lägenhet, detta är ren information och alltså inget som behöver någon åtgärd. Ett fåtal lägenheter hade inget resultat, vilket kan bero på att inte båda mätarna kom tillbaka eller att någon av dem inte loggat tillförlitliga värden under hela perioden (tex varit övertäckt).