Gå till innehåll

MotorvärmareNu när temperaturen närmar sig nollstrecket är det hög tid att använda motorvärmare. Faktum är att motorvärmare gör nytta för både miljö och plånbok redan vid tio plusgrader!

Läs mer hos Gröna Bilister om hur du använder motorvärmare på bästa sätt. Du får garanterat några nya tips!

Vi vill också påpeka att det inte är tillåtet att lämna motorvärmarkabeln löst hängande från elplinten, eftersom det är en elsäkerhetsrisk.

Samtliga medlemmar i BRF Målaren kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 29 maj, kl 19.00 (fika serveras från 18.30)

Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7

Förslag till dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 11. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Fråga om arvoden.
 14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisor och suppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Proposition angående ändring av stadgar.
 19. Föreningsstämmans avslutande.

Möteshandlingar görs främst tillgängliga på föreningens webbplats. Medlemmar som önskar en papperskopia är välkomna att kontakta fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens medlemmar.

Punkt 18 angående ändring av stadgar tas upp för andra gången. På stämman 2018-04-10 röstade stämman för ändringen. Stadgarna var bilagda denna kallelse.

Vill du ta del protokollet från förra årets stämma? Kontakta styrelsen så får du en kopia. Saknar du nu gällande stadgar och vill ha en kopia? Läs dem på webbplatsen eller kontakta styrelsen.

Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman.

Uppsala i maj 2018

/ Styrelsen i Brf Målaren

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi äger och förvaltar fastigheten tillsammans. Styrelsen som leder detta arbete väljs på föreningsstämman. Är du intresserad av att under en period jobba i styrelsen? Kanske arbeta i valberedningen som föreslår nya styrelseledamöter? Kanske har du förslag på någon annan medlem till styrelsen?

Tveka inte att kontakta någon i valberedningen eller styrelsen.

JasminbuskeFöreningens vårstädning äger rum söndag 20 maj. Samling sker på gården klockan 10:00.

Vi hjälps under ett par timmar åt med att städa våra gemensamma utrymmen, samt att göra snyggt på gård och gräsmattor.

Enligt brandmyndigheten får inga saker, till exempel kartonger, däck eller möbler, förvaras utanför förråden, i gångar eller trapphus. Saker som står där kommer att slängas på städdagen.

Trasiga cyklar som står i cykelställ och källare kommer att märkas med lappar under vecka 17. Om just din cykel fått en lapp och du vill ha kvar cykeln är det viktigt att du tar bort lappen. Alla cyklar som på städdagen är märkta med lapp kommer att tas bort.

Till städdagen beställer vi en extra container som ställs inne på gården. Där kan ni slänga sånt ni vill kasta. Obs! Ej elektronik eller kemikalier som till exempel målarfärg!

Har du några förslag eller idéer, kontakta vicevärd Urban Strömberg eller någon ur styrelsen.

Kom och träffa några grannar! Låt oss hjälpas åt att göra vår fastighet och gård vårfin!

Efter arbetet bjuder föreningen på korv och dryck!

FöreningsstämmaDn 29 maj är det dags för BRF Målarens ordinarie föreningsstämma! Medlem som önskar få ett visst ärende (motion) behandlat på föreningsstämman ska skriftligt anmäla detta till styrelsen senast onsdag 15 april 2016. Motioner lämnas i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7.

För att få lämna en motion ska du vara medlem i föreningen, dvs. du måste äga hela eller del av den lägenhet du bor i. I motionen, som ska vara undertecknad, bör namn, lägenhetsnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress finnas med. Kontaktuppgifterna behövs i fall styrelsen behöver kontakta dig för eventuella frågor eller klargöranden.

Med anledning av att vi behöver ändra föreningens stadgar kallas till extra föreningsstämma för BRF Målaren. Handlingar har delats ut i samtliga postfack.

Tid: Tisdag 10 april.
Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7.

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud
  och biträden samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare, tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Proposition angående ändring av stadgar.
 9. Föreningsstämmans avslutande.

Styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman!

Alla parkeringsplatser är nu upptagna, men vi har flera garageplatser kvar.

Är du intresserad av att hyra en garageplats anmäler du det enklast genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller skickar ett mejl till föreningen. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer. Du kan också använda vårt kontaktformulär.

Under onsdagskvällen hölls ordinarie föreningsstämma för 2016, med sedvanliga mötespunkter. BRF Målaren har nu en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen består av en person. Vilka som innehar de olika posterna hittar du på kontaktsidan.

På stämman presenterades också årsredovisningen, med revisions- och förvaltningsberättelse. Ni som inte kunde vara med på stämman kan ladda ned alltihop i ovan länkade PDF.

Styrelsen för BRF Målaren