Gå till innehåll

Motioner till årsstämman

Det är snart dags för Brf Målarens ordinarie föreningsstämma!

Medlem som önskar få ett visst ärende (motion) behandlad på föreningsstämman ska skriftligt anmäla detta till styrelsen senast söndag 18:e april 2021. Motioner lämnas i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7.

För att få lämna en motion ska du vara medlem i föreningen (du måste äga hela eller del av den lägenhet du bor i). I motionen, som ska vara undertecknad, bör namn, lägenhetsnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-post finnas med. Kontaktuppgifterna behövs i fall styrelsen vill kontakta dig för eventuella frågor eller klargöranden.

Inkomna motioner skickas ut med övrigt material inför stämman.