Gå till innehåll

Brf Målarens ordinarie föreningsstämma

TID:       Onsdag den 26 maj 2021        

PLATS:  Brf Målaren

Med anledning av Covid-19 kommer vi i år endast tillämpa poströstning för att minska smittspridningen.

Möteshandlingar finns att ladda ner på länken nedan. Vill du ha tillgång till handlingarna i pappersformat kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren.

Medlemmar får röstsedel i postfacket tillsammans med information om hur röstningen går till, dessa ska skickas eller lämnas till föreningens postlåda så den är styrelsen tillhanda senast tisdag 25 maj kl 17.00