Gå till innehåll

Avgifter

Förutom månadsavgiften till föreningen finns det sådant medlemmarna kan få utfört, men som debiteras separat. Här är en lista på några av dessa:

Expeditionsavgift vid lägenhetsöverlåtelse
För att täcka föreningens kostnader vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen 2,5 % av gällande basbelopp per anteckningstillfälle via Simpleko.

Expeditionsavgift vid pantsättning
För att täcka föreningens kostnader vid pantsättning av lägenhet debiteras pantsättaren 1 % av gällande basbelopp per anteckningstillfälle via Simpleko. Aktuellt basbelopp kan meddelas av styrelsen.

Öppning av dörrar
Certego (jourtelefon 020-24 00 00) tar betalt av medlem som önskar ytterdörren öppnad. Denna debitering sker direkt från Certego till medlemmen och är inget som föreningen är inblandad i.