Gå till innehåll

BRF Målaren från A till Ö

Anslagstavlor I varje trapphus finns en anslagstavla där styrelsen sätter upp information till föreningens medlemmar. På tavlan hittar du också kontaktuppgifter till styrelsen och fastighetsskötaren.

Autogiro
Om du vill betala din årsavgift via autogiro, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko. Kontaktuppgifter hittar du på avierna för månadsavgiften.

Badrum och toaletter
Nedan finns några saker som är viktiga att tänka på när det gäller ditt badrum:

Golvbrunn
Golvbrunnen är försedd med ett vattenlås för att förhindra lukt och översvämning. Du bör regelbundet rengöra vattenlåset. Efter rengöringen är det viktigt att du sätter tillbaka den lösa silen ordentligt. Hamnar silen snett uppstår det ibland illaluktande ”dofter” från avloppet. Om du gnider lite tvål eller diskmedel på silens utsida är det lättare att få den på plats.

Komfortvärme (golvvärme)
Vid stamrenoveringen 2005-2007 installerade vi komfortvärme i badrumsgolven. Komfortvärmen drivs med el och du betalar själv för din elförbrukning.

Kranar och duschar
Underhåll och reparationer av kranar och duscharmaturer ligger inom medlemmarnas ansvar. Upptäcker du att en kran eller dusch läcker är det viktigt att laga den så snart som möjligt. Behöver du hjälp kan du kontakta fastighetsskötaren för rådgivning.

Tvättmaskin och torktumlare
I ditt badrum är det efter stamrenoveringen förberett om du, på egen bekostnad, vill installera tvättmaskin och/eller torktumlare. Du ansvarar för att maskinerna installeras korrekt och av behörig person. Du är också ansvarig för underhåll och för eventuella skador som orsakas av maskinerna. Ansvaret gäller för såväl din egen som dina grannars lägenheter och fastigheten i övrigt. Det är därför viktigt att du före en installation kontrollerar vilka krav ditt försäkringsbolag har för att din hemförsäkring ska gälla.

Om du installerar tvättmaskin och/eller torktumlare – tänk på tidsreglerna om när det ska vara tyst i fastigheten så att du inte stör dina grannar.

Tvättställ och toaletter
Undvik att spola ner främmande föremål, textiler, kattsand e.dyl. i toalett eller tvättställ. Det kan lätt orsaka stopp i avloppet, och om du har otur översvämning och vattenskador. Av samma skäl och av miljöskäl är det inte tillåtet att spola ner kemikalier, målarfärg, spackel, lösningsmedel osv i vare sig toalett eller tvättställ.

Balkonger
Blommande balkonger är ett vackert och härligt extrarum sommartid. Här är några råd om hur vi använder våra balkonger:

Blomlådor
Häng blomlådor och liknande på räckets insida. En blomlåda som sitter på utsidan blåser lätt ned och kan skada någon eller något som finns under. Skulle det hända är det du som blir ansvarig för eventuella skador. Tänk på dina grannar som bor under när du vattnar dina blommor. De kanske inte uppskattar att få in vatten eller annat på sin balkong. Lika trist är det om du städar balkongen genom att sopa ner allt skräp från den ut på gården eller gatan – skräpet hamnar med säkerhet hos din granne istället.

Fasaden
Husens fasader är av glasbetong som är mycket ömtåligt. Därför är det inte tillåtet att göra hål för att sätta upp lampor, antenner, krokar e.dyl. Skadas fasaden leder det till ökade kostnader för föreningen och oss medlemmar.

Fåglar
Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong. Även om fåglarna kanske blir glada uppstår det lätt sanitära olägenheter för dig och dina grannar.

Grillning
Att grilla sin mat är både gott och trevligt, men grillning på din balkong är inte tillåten. Det gäller för alla typer av grillar; kol, gasol, elektrisk eller engångsgrill. Förbudet beror främst på brandrisken, men också på att matos och andra grillukter lätt letar sig in till din granne vilket inte alltid uppskattas. Vill du grilla är du istället välkommen att använda grillplatserna på gården!

Inglasning och markiser
Du får inte sätta upp markiser eller glasa in din balkong utan styrelsens tillstånd.

Rökning
All rök stiger uppåt och åt sidorna. Visa därför hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen. Det är naturligtvis inte tillåtet att kasta ner fimpar från balkongen. Tänk på att barn som leker på gården kan skadas av slängda fimpar.

Skaka mattor och liknande Med hänsyn till dina grannar vill vi att du undviker att skaka mattor, sängkläder eller kläder från balkong eller fönster. Damm och skräp hamnar lätt hos dina grannar vilket inte är så trevligt. På gården finns det piskställningar – använd dem istället!

Barnvagnar
Barnvagnar får inte förvaras i trapphus eller entréer. De hindrar framkomligheten vid utryckning av t.ex. brandkår eller ambulans. Du kan istället förvara barnvagnen i cykelförråden som finns i varje hus eller i något av de gamla, renoverade soprummen. På väggarna finns öglor om du vill låsa fast vagnen. Din lägenhetsnyckel passar i dörrlåset och all förvaring sker på eget ansvar. Vill du ha mer information kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Belysning
Belysningen i trapphus, källargångar, skyddsrum (cykelförråd) och tvättstugor har så kallad rörelsevakt. Det innebär att lyset tänds och släcks automatiskt. I övriga gemensamma utrymmen som torkrum, källarförråd och på vindar får du tända och släcka själv.

Biltvätt
Av miljöskäl är det inte tillåtet att tvätta bilar eller andra motorfordon inom föreningens område. Förbudet gäller även i garagen. Vill du tvätta ditt fordon får du istället åka till en mack med tvätthall.

Brandvarnare
Enligt brandskyddsmyndighetens regler ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Vid stamrenoveringen kontrollerades detta och i de lägenheter där brandvarnare saknades installerade vi sådana. Det är bostadsrättshavarens ansvar att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och att vid behov byta batteri. Ett tips är att kontrollera brandvarnaren inför varje första advent.

Bredband
BRF Målaren har ett fiberbredband för samtliga lägenheter i föreningen. Bredbandet från Ownit är marknadens snabbaste på 700-1000 Mbit/s i båda riktningarna, och i abonnemanget ingår en router för trådlös anslutning. Ingen behöver alltså skaffa eget internetabonnemang.

Cyklar och cykelförråd
Utanför, eller i nära anslutning till, varje trappuppgång finns det cykelställ. Cykelförråd finns i källaren i skyddsrummen i varje hus. På grund av brandskyddsföreskrifterna är det inte tillåtet att förvara mopeder eller motorcyklar i skyddsrummen.

Dörrar
Här hittar du information om de olika dörrar som finns i fastigheten:

Lägenhetsdörren
Dörren till din lägenhet är en säkerhetsdörr. I dörren finns två lås, ett patentlås och ett säkerhetslås (s.k. niotillhållarlås). Under avsnittet ”Nycklar” kan du läsa mer om lås och nycklar.

Viktigt! Lås aldrig säkerhetslåset när någon är hemma i lägenheten. Vill du låsa om dig lite extra använd istället säkerhetsbygeln. Anledningen till uppmaningen är att det tar mycket längre tid att forcera en dörr låst med säkerhetslås än en som är spärrad med säkerhetsbygeln. Tid som kan vara mycket avgörande i en kritisk situation som brand eller akut sjukdom.

Vindsdörrar
Dörrarna till vindarna och dörrarna mellan de olika vindarna fungerar som branddörrar. Det är därför viktigt att du stänger dem ordentligt efter dig.

Ytterdörrar – trapphus och källare
Se till att dörrarna till trapphus och källare stängs ordentligt efter dig. Öppna dörrar ökar risken för inbrott och att obehöriga kommer in i fastigheten. Av samma skäl bör du undvika att ställa upp dörrarna utan uppsikt under alltför lång tid. Om en dörr slår igen ovanligt hårt eller inte stängs ordentligt – meddela fastighetsskötaren så att han kan laga felet. Entrédörrarna låses kl 20:00.

Dörröppning om du är utelåst
Om du blir utelåst från din lägenhet eller från trapphusen, måste du vända dig till Certego som har hand om all nyckelhantering och låsjour. Information om Certego finns uppsatt i varje trappuppgång. Jourtelefon vid låsöppning är 020-24 00 00.

Elektricitet i din bostadsrätt

Allmänt
Du betalar själv för den elektricitet du förbrukar i din lägenhet och du kan sluta avtal med vilken leverantör du vill. Den el som förbrukas i våra gemensamma utrymmen är grön el från Vattenfall, och som betalar medlemmarna gemensamt via årsavgiften till föreningen.

Elcentral och säkringar
Elcentralen för din lägenhet är placerad i hallen och är en s k automatsäkringscentral. Det betyder att vippan på säkringen normalt står i uppfällt läge med texten ”1-ON” synligt. Om en säkring löst ut står vippan i nerfällt läge och med texten ”0-OFF” synlig. Du återställer säkringen genom att fälla upp vippan igen.

I elcentralen finns två jordfelsbrytare och de är uppdelade på varsin rad i centralen. Den övre brytaren skyddar den övre radens säkringar och den nedre skyddar den nedre radens säkringar. Mer information om jordfelsbrytarna finns på den gula lappen på insidan av centralens lucka.

En säkring löser ut om fel har uppstått på dina anslutna apparater eller på anläggningen. Du kan enkelt kontrollera detta genom att ta bort stickpropparna ur alla vägguttag och sedan återställa säkringen. Står säkringen kvar i återställt läge är det fel på någon av de anslutna apparaterna. Löser säkringen ut är det fel på anläggningen. Händer det kontakta fastighetsskötaren snarast.

Huvudsäkringen till din lägenhet sitter i ett låst mätarrum i källaren. Därifrån försörjs din lägenhet med el och där finns även mätaren som visar din elförbrukning. Om du av någon anledning behöver komma åt huvudsäkringen ska du kontakta fastighetsskötaren för hjälp.

OBS! Det är inte tillåtet att göra några förändringar i elcentralen utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Elektriska installationer
Alla fasta elektriska installationer i din lägenhet ska utföras av behörig elektriker. Försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning om t ex skada eller eldsvåda uppstår genom felaktig elinstallation som utförts av icke behörig person. I en sådan situation gäller alltså varken din egen hemförsäkring eller föreningens försäkring. Du blir istället själv skyldig att ersätta eventuella skador som uppstått. Det är inte tillåtet att installera strömbrytare, infravärme e.dyl. på balkongerna utan skriftligt tillstånd från styrelsen.

Fastighetsskötare
Den praktiska skötseln av fastigheten och våra grönområden utförs av föreningens fastighetsskötare, Urban Strömberg. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt här på webbplatsen. Föreningens medlemmar kan få rådgivning och viss hjälp av Urban för olika reparationer i lägenheterna, t ex rensa avlopp, byta packning i kranar eller lufta element.

Fåglar
Fågelkvitter är vi många som uppskattar. Det är dock inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens område, vare sig från balkong, fönster eller på gården. Anledningen är att matrester lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Föreningsstämma (årsmöte)
Varje bostadsrättsförening håller föreningsstämma en gång per år och i BRF Målaren ligger den i maj månad. Stämman är ett tillfälle för föreningens medlemmar att få en bild av verksamheten. Då presenteras bl a vad som hänt under året som gått, föreningens resultat och revisorernas granskning av styrelsens arbete. På stämman väljs nya ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning. Den valda styrelsen ansvarar sedan för förvaltningen av föreningen fram till nästa föreningsstämma. Till stämman är alla medlemmar välkomna att via motioner lämna förslag och synpunkter på hur föreningen ska utvecklas och skötas. Information om när motioner senast ska lämnas in finns på kallelsen till föreningsstämman. Kallelsen sätts i god tid upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna. Vid behov kan man kalla till en extra stämma, och hur det går till kan du läsa mer om i föreningens stadgar.

Förråd – vind och källare
Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Undantag är lägenheterna på Verkmästargatan 7 och 9 som istället har två källarförråd. Dina förråd är märkta med ditt lägenhetsnummer. Förråds- utrymmena bör hållas låsta och du låser med egna hänglås. Enligt brandföreskrifterna får inga brandföremål förvaras i gångar eller utrymmen utanför förråden. Av säkerhetsskäl får du heller inte förvara brandfarliga ämnen eller något annat som kan skada annan medlems egendom eller fastigheten i övrigt. Självklart är det heller inte tillåtet att röka eller tända en låga i dessa utrymmen. Föreningen har ett antal extra förråd som hyrs ut till medlemmarna. Om du är intresserad av att hyra ett av dessa, kontakta styrelsen.

Garage
I föreningen finns 48 garage som hyrs ut till medlemmarna. Garagen är till för uppställning av motorfordon. Det är av bl a miljöskäl inte tillåtet att tvätta sin bil eller annat motorfordon i garagen. Då tillgången på parkeringsplatser och garage är begränsad är det inte möjligt att hyra mer än en p-plats eller ett garage. Om du inte längre har användning för garaget, meddela styrelsen så att vi kan erbjuda det till en annan medlem. Medlem som säljer sin bostadsrätt och som hyr ett garage kan inte överlåta detta till köparen. Garaget går vid flytt tillbaka till föreningen och hyrs ut till den medlem som står på tur. Det är heller inte tillåtet att hyra ut sitt garage i andra hand. Hyran betalas i förskott via samma avi som månadsavgiften. Vill du hyra ett garage kan lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller maila föreningen. Skriv ärende, namn, lägenhetsnummer adress och telenr. Du sätts då upp på kölistan och styrelsen kontaktar dig när det är din tur att få ett erbjudande.

Gemensamma lokaler och utrymmen
I föreningen finns utrymmen som vi medlemmar äger gemensamt, t ex trapphus, soprum, cykelrum, tvättstugor, hobbyrum, samlingslokal, Relax och bastu. I ägandet ingår att vi alla har ett gemensamt ansvar för att hålla dem i fräscht och välvårdat skick. Kostnaden för drift, uppvärmning, reparationer osv delas av samtliga medlemmar och betalas via årsavgiften. När du använder de gemensamma lokalerna/utrymmena är det viktigt att du läser och följer de ordningsregler som finns.

Grillning
I föreningen är det förbjudet att grilla på våra balkonger. Det gäller för alla typer av grillar; kolgrill, elektrisk, engångsgrill osv. Förbudet beror främst på brandrisken men också på att matos och andra grillukter lätt letar sig in till din granne, vilket inte alltid uppskattas. Vill du grilla är du istället välkommen att använda grillplatserna på gården. Det behövs ingen bokning utan det är ”först till kvarn” som gäller. Efter avslutad grillning är det självklart att var och en städar efter sig. Släng eventuella matrester och sopor i sophusen. Det är också viktigt att du ser till att glöden är släckt innan du lämnar grillplatsen. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att slänga grillkol i sophusen. Grillplasterna är till för föreningens medlemmar. Tyvärr drabbas de ibland av skadegörelse som sönderslagna möbler och lampor, nedskräpning osv. För allas trevnad – sköt platserna så att alla som vill kan ha glädje av dem. Ser du någon missköta grillplatsen, säg till själv eller kontakta styrelsen.

Hemförsäkring
Vid alla typer av boende är det viktigt att ha en hemförsäkring. Det gäller även för dig som bor i bostadsrätt. Målaren står dock för det tillägg för bostadsrätter som många försäkringsbolag kräver. För mer information kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det bolag du vill teckna hemförsäkringen hos. Läs noggrant stadgarna. Där framgår det vad du är ansvarig för i fastigheten. Tänk också på att kontrollera dina anslutningar till olika vattenkomponenter, maskiner, akvarier etc. Oaktsamhet och slarv kan kosta dig stora belopp om olyckan är framme.

Hobbyrum
Vi har två hobbyrum där medlemmarna t ex kan måla, snickra eller laga cyklar. Hobbyrummen ligger i källaren på Verkmästargatan 13 och Murargatan 8. Nycklar till rummen finns i samma nyckelskåp som nycklarna till tvättstugorna och du öppnar skåpen med din lägenhetsnyckel. Rummen är enkelt utrustade med arbetsbord, hyvelbänk osv. Bokningslista och information om regler för bokning och användning finns utanför varje rum. Hobbyrummen får inte användas av minderåriga utan målsmans sällskap.

Husdjur
Husdjur kan vara ett trevligt sällskap för husse eller matte men de kan innebära problem för andra människor. Många lider av allergi eller överkänslighet mot t ex pälsdjur, andra kan vara rädda för din hund eller katt. Vi vill därför att du som har husdjur tar ditt ansvar och visar hänsyn till andra medlemmar i föreningen. Det är därför ej tillåtet att ha med husdjur i några av föreningens gemensamma lokaler, trapphus och källargångar undataget. Det är heller inte tillåtet att tvätta filtar eller täcken med hår från djur i föreningens gemensamma tvättmaskiner. Du ska också hålla din hund kopplad inom föreningens område. Hundar och katter får inte rastas på föreningens område. Gården och lekplatsen är uppskattade platser som föreningens medlemmar vill kunna använda utan att trampa i spillning. Om olyckan trots allt är framme är det ditt ansvar som djurägare att ta hand om ev avföring. Du som har katt ska hålla uppsikt över ditt djur så att den inte förorenar på uteplatser, lekplatsen eller i sandlådorna. Du som har husdjur har också ansvar för att djuren inte gör ofog eller för oljud, såväl inne som ute. Vi vill också påminna om att det är ägaren till husdjuret som är skyldig att ersätta skador som t ex hunden eller katten har orsakat.

Hyreslokaler
Föreningen har fyra lokaler som hyrs ut till olika företag. Genom uthyrningen har föreningen en inkomst som bidrar till att hålla årsavgifterna nere.

Innergård och lekplats
På gården mellan husen finns gröna ytor med buskar, gräsmattor och träd. Här finns en lekplats med gungor, sandlåda och klätterställning för föreningens yngre boende. Där finns också två grillplatser, med bänkar och bord som medlemmarna kan använda. Använd gärna gården men tänk på att inte slänga skräp omkring dig! Om du har funderingar eller idéer om hur vi kan utveckla eller förändra gården, kontakta styrelsen.

Kabel-TV
Föreningen har abonnemang för kabel-TV med Tele2  och ett analogt grundutbud ingår i årsavgiften från föreningen. Vill du utöka ditt abonnemang, till exempel med digital-tv-kanaler, kontaktar du själv företagets kundtjänst för mer information.

Klotter
Om du upptäcker klotter på fastigheten meddela fastighetsskötaren eller styrelsen. Undvik att själv försöka rengöra, det kan många gånger förstöra mer än det hjälper.

Kök
Här hittar du information om ditt kök som kan vara bra att känna till.

Diskmaskin
Om du installerar diskmaskin i köket kom ihåg att det måste göras av behörig personal. Är maskinen inte korrekt installerad och det uppstår t ex en vattenskada är risken stor att din hemförsäkring inte gäller. För att undvika stora skador vid vattenläcka är det bra om diskmaskinen står på ett vattentätt underlag.

Om du installerar diskmaskin – tänk på tidsreglerna om när det ska vara tyst i fastigheten så att du inte stör dina grannar.

Hoar
Undvik att spola ner föremål, kemikalier, kattsand e.dyl. i hoarna i köket. Det är av miljöskäl inte tillåtet och kan också orsaka stopp i avloppen, och i värsta fall en vattenskada.

Kranar
En kran som droppar kan orsaka en onödig förbrukning på ca 80 liter vatten per dygn. En onödig förbrukning som vi alla får vara med och betala via årsavgiften. Det är ditt ansvar som bostadsrättshavare att på egen bekostnad laga läckande kranar. Behöver du hjälp kan fastighetsskötaren mot en låg kostnad hjälpa dig.

Köksfläkt Kanske funderar du på att installera en fläkt ovanför spisen? Välj då en kolfilterfläkt. Inga andra typer av fläktar är tillåtna eftersom de stör luftflödet och ventilationen i fastigheten. Kom ihåg att regelbundet göra ren fläkten. Vid matlagning samlas fett i fläkt och filter och det ökar risken för bränder.

Mopeder och motorcyklar
Mopeder och motorcyklar får, pga brandrisk och bensinlukt, inte förvaras i källarutrymmen.

Nycklar
Här har vi samlat information som är bra att veta om nycklar i föreningen.

Till din lägenhet
Dörren till din lägenhet har två lås, ett patentlås och ett säkerhetslås. Patentlåset ingår i föreningens nyckelsystem som är ett s k spärrat system. Det innebär att nycklarna är kopieringsskyddade och att nya nycklar därför måste beställas och betalas hos Certego.

Säkerhetslåset ingår däremot inte i säkerhetssystemet. Föreningen har därför inget ansvar för lås eller nycklar och du kan själv beställa nya nycklar hos en nyckeltillverkare.

Borttappad eller trasig nyckel
Tappar du nycklar ska du alltid anmäla det till polisen och till Certego. En nyckel som gått av eller förstörts på annat sätt ska alltid lämnas tillbaka till Certego för byte.

Nycklar vid försäljning av bostadsrätt
När du säljer din bostadsrätt är det ditt ansvar som säljare att rätt antal nycklar överlämnas till Certego, som sedan sköter all nyckelhantering. Rätt antal är just så många nycklar som finns utkvitterade till din lägenhet. Köparen tar sedan själv kontakt med Certego för utlämning av nycklar.

Ohyra – skadedjur – insekter
Enligt stadgarna är du skyldig att hålla din lägenhet ren för att undvika uppkomst av ohyra. Om du fått, eller misstänker, ohyra i din lägenhet ska du omedelbart kontakta fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i trapphuset.

Ombyggnad eller större förändringar i din lägenhet
Vilka förändringar får du göra? Du har rätt att göra vissa förändringar i din lägenhet, som t ex lägga nya golv, måla, tapetsera, byta köksskåp eller sätta in vitvaror i köket. För större förändringar eller ingrepp måste du däremot alltid söka tillstånd hos styrelsen. Det gäller bl a:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Rivning eller flytt av väggar
 • Väsentlig förändring av lägenheten, t ex ändring av planlösningen

Din ansökan ska vara skriftlig med eventuella ritningar bifogade. Kontakta alltid styrelsen innan arbetet med större förändringar påbörjas. Gör du förändringen innan du fått klartecken kan du bli skyldig att återställa allt i ursprungligt skick. Ta därför alltid kontakt med styrelsen vid alla ändringar utöver vanliga reparationer och renoveringar i din lägenhet. Vi vill också uppmärksamma dig på att det inte är tillåtet att bygga om eller förändra befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten och inte heller att på något sätt göra ingrepp i fastighetens ventilationssystem.

Fackmannamässigt utfört arbete
Föreningen, liksom försäkringsbolagen, kräver att vissa ombyggnader och förändringar i din lägenhet ska utföras fackmannamässigt och av behörig person. Det gäller vid t ex renovering av våtrum och elektriska installationer. Att ett arbete utförts fackmannamässigt innebär att det är gjort enligt bestämmelser som finns i gällande byggnormer. Uppstår en skada och man kan konstatera att arbetet inte är utfört på rätt sätt är det inte säkert att din hemförsäkring gäller. Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för att styrka att arbetet utförts på rätt sätt. Styrelsen kan kräva att få ta del av besiktningsprotokoll som styrker arbetets utförande.

Hänsyn vid ombyggnad, renoveringar och reparationer
Tänk på att ta hänsyn till dina grannar när du, eller någon du anlitar, utför störande arbeten i din lägenhet. Arbetet bör i första hand ske på dagtid och aldrig sent på kvällar eller tidiga helgmorgnar. Respektera tidsangivelserna för tystnad som finns i trivselreglerna. Meddela gärna dina grannar ett par dagar innan att det p g a hantverksarbete kommer att bli en del oljud och buller. Ett enkelt sätt att informera är att sätta upp en lapp på anslagstavlan i porten. Skriv ditt namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och hur lång tid du tror att arbetet kommer att pågå.

Pantsättning och pantsättningsavgift
Din bostadsrätt kan vara säkerhet för lån. Styrelsen ska alltid underrättas om pantsättningen, oftast görs det genom ett meddelande från din kreditgivare. Styrelsen är skyldig att registrera panten liksom att underrätta kreditgivaren om eventuell försummelse av betalning av årsavgiften eller andra förpliktelser gentemot föreningen. Vid pantförskrivning tar Simpleko ut en avgift (s.k. pantsättningsavgift) om 1 % av gällande basbelopp. Avgiften betalas via månadsavierna som vår ekonomiska förvaltare skickar ut. Kom ihåg! Är ni flera som äger bostadsrätten måste alla skriva under lånehandlingarna.

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabol på balkongen eller fasaden utan styrelsens tillåtelse.

Parkeringsbevakning
Inom föreningens område är det bara tillåtet att parkera på de hyrda parkeringsplatserna. Bilar som parkeras på annan plats på gården hindrar framkomligheten för fastighetsskötare, utryckningsfordon och annan nyttotrafik som t ex färdtjänst. Aimo Park (tidigare Q-park) sköter parkeringsbevakningen på föreningens område. De har rätt att bötfälla bilar som står felparkerade. Råkar du ut för det får du själv kontakta Aimo på telefon 0771-969000. Uppge föreningens namn, ditt eget namn, nummer på p-platsen och om möjligt registreringsnumret på den felparkerade bilen. I avtalet ingår inte att kontrollera om någon olovligt parkerat på en hyrd p-plats. För att underlätta vid t.ex. in- och utflyttning kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd av styrelsen så att du under begränsad tid kan parkera i anslutning till din port.

Parkeringsplatser
I föreningen finns 49 parkeringsplatser med el-plint som hyrs ut till medlemmarna. Platserna är till för parkering av bil eller motorcykel, förutsatt att de ryms inom markerat område. Hyran betalas i förskott på samma avi som månadsavgiften. Då tillgången på parkeringsplatser och garage är begränsad är det inte möjligt att hyra mer än en p-plats eller ett garage. Om du inte längre har användning för din parkeringsplats meddela detta till styrelsen så kan platsen erbjuda den till en annan medlem. Medlem som säljer sin bostadsrätt och som hyr en p-plats kan inte överlåta den till köparen. Platsen går istället tillbaka till föreningen och hyrs ut till den medlem som står på tur. Parkeringsplatserna får heller inte hyras ut i andra hand. Är du intresserad av att hyra en parkeringsplats anmäler du det enklast genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller skickar ett mail till föreningen. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer. Du sätts då upp på kölistan och vi kontaktar dig när det är din tur att få ett erbjudande.
MC-parkeringen finns för medlemmar i Brf Målaren. Parkeringsplats kan inte bokas, det är först till kvarn som gäller för att parkera. Parkeringen är gratis.

Piskställningar
Skaka inte mattor, sängkläder eller liknande från balkongen eller dina fönster. Det innebär bara att dina grannar får ta hand om ditt damm och skräp! Använd istället piskställningarna på gården.

Postbox, tidningsklämma och oönskad reklam
Du får din post i din postbox i trappuppgången och boxen öppnar du med din lägenhetsnyckel. Prenumererar du på morgontidning lämnar tidningsbudet den i klämman utanför din lägenhet. Om du inte vill ha oadresserad reklam sätt upp en dekal på boxen där du säger nej tack till reklamen. Har du ingen dekal som passar kontakta fastighetsskötaren så sätter han upp en. Det är inte tillåtet att lägga reklam eller annat ovanpå postboxarna, då det ser skräpigt ut och kan vara en brandrisk. Dessutom blir det extra jobb för fastighetsskötaren om han ska städa efter oss.

Relax, bastu och pingisrum
I källaren på Murargatan 12 finns en Relax med bastu som alla medlemmar kan hyra. I lokalen finns köksutrustning för enklare förtäring för ca 8 personer, bord, stolar, kylskåp och mikro. Självklart är att alla städar efter sig och tar med eventuella sopor. Du når relaxen via källardörren på samma adress och din lägenhetsnyckel passar i dörren. Bokningslista, regler, information om avgifter och hur du kvitterar ut nyckel finns utanför fastighetsskötarens kontor längre in i samma källargång. I anslutning till relaxen finn ett rum med pingisbord och darttavla.

Revisorer
På föreningsstämman väljs revisor och revisorssuppleant. Deras uppgift är att på uppdrag av föreningens medlemmar granska styrelsens arbete. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

Rullator och rullstol
Rullatorer eller rullstolar får inte förvaras i trapphus eller entréer. De hindrar framkomligheten vid utryckning av t ex brandkår eller ambulans. Du kan istället förvara din rullator eller rullstol i cykelförråden som finns i varje hus eller i något av de gamla soprummen. Soprummen är renoverade och vill du låsa fast det du ställer in finns öglor på väggarna. Din lägenhetsnyckel passar i dörrlåset och all förvaring sker på eget ansvar. Vill du ha mer information kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Rökning
Alla gemensamma utrymmen i föreningen är rökfria. Rökning är med andra ord förbjuden i trapphus, källare, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, i samlingslokalen, i relaxen och på vindarna. All rök stiger uppåt och åt sidorna, visa därför hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen. För trivseln i föreningen är det inte tillåtet att slänga fimpar på gården, i trapphusen, över balkongräcket osv. Tänk på att det finns barn som leker på gården och som kan skadas om de får tag i slängda fimpar.

Samlingslokal och övernattningsrum
På Verkmästargatan 7 finns en samlingslokal som medlemmarna kan hyra för t ex fester, möten eller andra aktiviteter. I lokalen finns bord, stolar, porslin, bestick, glas och koppar för ca 25 personer liksom kylskåp, kaffebryggare, vattenkokare och mikrovågsugn.  När du använt lokalen ska den naturligtvis städas ordentligt. Om lokalen inte städas tar vi ut en städavgift på 500 kr. Om något går sönder under din tillställning ska du meddela fastighetsskötaren eller styrelsen. Saknar du något i lokalen eller om du har idéer om vad som kan förbättras? Hör av dig till styrelsen. I källargången under Verkmästargatan 7, finns även föreningens övernattningsrum, som kan hyras om man har gäster som behöver sova över.

Skadegörelse och incidenter
Upptäcker du skadegörelse, vattenläckor, sönderslagna fönster eller liknande, kontakta omgående fastighetsskötaren eller styrelsen.

Sopor, hushålls- och grovsopor
I årsavgiften till föreningen ingår bl a sophantering och sortering av hushållssopor. För att hålla kostnaden nere är det viktigt att vi hjälps åt att sortera soporna på rätt sätt.

Hushållssopor
Föreningen har två sophus för källsortering. De ligger vid Murargatan 8A och Verkmästargatan 9. Dörrarna låser du upp med din lägenhetsnyckel. På utsidan av dörren finns information om vad du inte får slänga i sophusen. Det är inte tillåtet att ställa sopor på golvet. Gör du det betyder det extra jobb för fastighetsskötaren som då måste ta reda på ditt skräp. I soprummen finns kärl avsedda för brännbart avfall, komposterbart avfall samt utökad sortering. Hit räknas kärl för tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall, färgat och ofärgat glas, batterier, lysrör och lampor. Soporna som slängs i brännbart och komposterbart ska vara väl försluta så att spill och nedskräpning undviks. Sorterade sopor ska läggas i kärlen så att de tar så liten plats som möjligt, t.ex. ska kartonger knycklas ihop!. Ovanför kärlen finns skyltar som visar vad som ska slängas var. Antalet sopkärl är dimensionerat så att de ska räcka volymmässigt för våra hushållssopor. Trots det har vi vid upprepade tillfällen fått betala extra avgift för överfulla sopkärl. Många gånger har då kärlen närmast dörren varit överfulla medan de som står längre in bara varit fyllda till hälften och ibland t om nästan tomma. För att undvika onödiga kostnader (som vi ju alla får vara med och betala) är det viktigt att vi använder alla kärl i soprummen – inte bara de som står närmast dörren.

Grovsopor
I hörnet av gården vid Murargatan 8F finns en container där du kan slänga grovsopor dock med några undantag:

 • Miljöfarligt avfall (batterier, färgburkar, kemikalier, olja, bensin, lacknafta osv)
 • Elektriska sopor (köksmaskiner, spisar, kylskåp, radio, TV, hemelektronik, batterier osv)
 • Stora mängder grovsopor som direkt fyller containern (byggavfall, stora möbler,köksinredningar, garderober osv)
  För att containern inte ska fyllas enbart med ”luft” är det viktigt att du viker ihop kartonger innan du slänger dem där. Det är inte tillåtet att ställa sopor på marken vid containern. Ställer du något där innebär det dels extra jobb för vår fastighetsskötare dels risken att dina sopor drar till sig obehöriga personer eller djur. Om containern är full får du vänta tills den tömts eller själv transportera dina sopor till någon av kommunens återvinningsstationer. Containern är låst med ett hänglås som du öppnar med din lägenhetsnyckel. Har du frågor om sopsorteringen kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren.

Stadgar
En bostadsrättsförenings verksamhet regleras av föreningens stadgar och trivselregler, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. När du köper en bostadsrätt och efter styrelsens godkännande blir medlem i föreningen innebär det också att du accepterar och åtar dig att följa stadgarna och föreningens trivselregler. Stadgarna ger ramar för frågor som rör bl a skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Alla medlemmar i bostadsföreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med stadgarna, om det som gäller för just vår bostadsrättsförening. Föreningens stadgar finns att ladda ned och skriva ut.

Styrelsen
Föreningens styrelse tillsätts genom val på föreningsstämman och består av personer som själva bor i föreningen. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens fastighet på bästa sätt. Den arbetar bl a med föreningens ekonomi, underhållsåtgärder, driften av fastigheten samt allehanda frågor och problem som rör föreningen. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Information om vilka medlemmar som ingår i styrelsen hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus. Styrelsen har ett kontor på Verkmästargatan 7. Eftersom alla styrelseledamöter sköter sitt uppdrag på fritiden är kontoret inte regelbundet bemannat. Det är därför bra om du har lite framförhållning om du vill ha hjälp med något. Enklast kontaktar du styrelsen genom ett e-brev till föreningens adress. Du kan också lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter.

Städdagar
I vår förening har vi vanligtvis en städdag på våren. Under ett par timmar hjälps vi åt att förbättra vår boendemiljö. Städdagen avslutas med att föreningen bjuder på korv, dricka och fika. Det är trevligt om så många som möjligt kommer och hjälper till. Alla deltar efter sina förutsättningar och det finns något att göra för alla. Det är också ett bra tillfälle att träffa dina grannar och kanske få nya vänner.

Störningar
Att bo i flerbostadshus och trivas kräver att man tar hänsyn till sina grannar. I föreningens trivselregler kan du läsa mer om vad som gäller i BRF Målaren. Skyldigheten att visa hänsyn gäller i din lägenhet men naturligtvis även i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, tvättstugor och på gården. Blir du på något sätt störd av en granne bör du i första hand själv kontakta honom eller henne för att rätta till problemet. Hjälper inte det, eller om du vill ha lite extra stöd, kan du kontakta styrelsen för hjälp. Bra är då om du antecknat vilken typ av störning det handlar om, datum och klockslag. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att förlora besittningsrätten över sin bostadsrätt. Att visa hänsyn mot sina grannar gäller för alla som bor eller vistas i din lägenhet, dvs övriga familjemedlemmar, husdjur, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster osv. OBS! I akuta fall av störning ska du alltid ringa polisen!

Trafik på föreningens område
Bilkörning eller annan motortrafik ska i möjligaste mån undvikas på gården. Självklart får du köra till och från garage eller parkeringsplatser, fram till din port vid i- och urlastning men det ska ske med gott omdöme – alltså långsamt och med största försiktighet och hänsyn. Regeln är till för att både barn och vuxna ska kunna ha en trygg boendemiljö. Tänk på att det finns en del ”döda” vinklar längs med husen och där kan ett barn eller vuxen plötsligt dyka upp.

Trapphus
Trapphusen är en del av våra gemensamma utrymmen och de är naturligtvis rökfria. Det är inte tillåtet att förvara barnvagn, rullator, rullstolar eller något annat i trapphuset. Vid en eventuell brand kan ett rökfyllt trapphus fullt med saker göra att det är svårt att ta sig ut. Föremål i trapphusen kan också hindra och försena räddningstjänst eller sjukvårdspersonal vid en akut situation. För allas säkerhet är det därför viktigt att detta respekteras.

Trivselregler och grannar
I BRF Målaren finns ett antal trivselregler för att vi ska kunna ha en så bra boendemiljö som möjligt. Att bo i flerbostadshus kräver både att man tar hänsyn till sina grannar och att acceptera en del ljud. Om du av någon anledning störs av din granne ta då i första hand själv kontakt med honom eller henne. Hjälper inte det ta kontakt med styrelsen. Vid allvarliga störningar – kontakta polisen. Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna riskerar hon eller han att förlora nyttjanderätten till sin lägenhet. Därför är det viktigt att alla medlemmar, familjemedlemmar, eventuella andrahandshyresgäster osv tar dela av och följer reglerna.

Tvättstugor
Tvättstugor är en plats där grannar får tillfälle att träffas och heja på varandra eller utbyta ord och tankar. Men de kan också vara centrum för konflikter där acceptans och tålamod prövas hårt. Vi har alla olika uppfattning om hur saker och ting ska skötas, kanske speciellt när det handlar om gemensamma tvättstugor. Nedan har vi samlat information som vi hoppas kan hjälpa till att undvika sådana konflikter.

Var finns tvättstugorna?
I BRF Målaren finns 5 tvättstugor, 9 torkrum och 4 mangelrum. De ligger i källarplan och grundregeln är att man använder de tvättstugor som finns i det hus man bor i. Undantag är: Boende på Verkmästargatan 7 och 9 som använder tvättstugorna på Verkmästargatan 11. Ni når dem via källardörren på samma adress eller via källargången inne på gården. Boende på Murargatan 10A-C som förutom sin egen tvättstuga har möjlighet att tvätta även på Murargatan 8. Ni når tvättstugorna där via källardörren på Murargatan 8A.

Bokning sker via bokningssystemet.

När du tvättar
För att undvika höga reparationskostnader är det bra om du kommer ihåg att tömma fickorna på plagg som ska tvättas. Skruvar, spikar, pengar osv kan ställa till stor skada i maskinerna. En annan sak som kan ställa till stor skada är BH med bygel. De ska alltid tvättas i tvättpåse eftersom byglarna lätt kryper ur tyget vid maskintvätt. Bäst är om de istället tvättas för hand Det är inte tillåtet att tvätta filtar, täcken osv med hår från djur eller tvätt som är nedsmutsad av lösningsmedel, fotogen osv i de gemensamma maskinerna. Du får heller inte färga kläder eller annat i maskinerna. Om du möts av ostädade tvättstugor, mangel- eller torkrum kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen. Går något sönder när du tvättar eller inte fungerar som det ska, kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen. Naturligtvis är det inte tillåtet att röka i tvättstugor, tork- eller mangelrum.

Tidlås och skadegörelse
Elektriciteten i tvättstugor, torkrum och mangelrum styrs med hjälp av tidlås. Det innebär att elen automatiskt slås på när tvättpassen börjar på morgonen och automatiskt slås av efter sista passet på kvällen.

Efter avslutat tvättpass
När du har tvättat; städa efter dig både i tvättstuga, torkrum och om du använt ett mangelrum. Torka av maskinerna, gör rent torktumlare och sopa efter dig. Glöm inte att även rengöra torkrummen efter användning. Städutrustning finns i varje tvättstuga, torkrum och mangelrum.

Tystnad råder
Mellan kl 22:00 och 07:00 ska det vara tyst och lugnt i fastigheten. Det innebär att du under den tiden inte bör föra oljud som kan störa dina grannar. Upprepade överträdelser kan bli orsak till att du riskerar att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Läs mer i trivselreglerna.

Underhåll och skötsel av din lägenhet
Du har som bostadsrättshavare huvudansvaret för underhåll och skötsel av din lägenhet, du har s k tillsynsplikt. Det betyder att du på egen bekostnad är skyldig att hålla lägenheten i gott skick. I tillsynsplikten ingår bl a byte av kylskåp och spis, renovering av golv, väggar, tak och innerdörrar. För att förstå vad tillsynsplikten omfattar är det viktigt att du tar del av föreningens stadgar. Om du missköter underhållet av din lägenhet och därigenom orsakar skador någon annanstans i fastigheten (t ex i en grannlägenhet) kan du bli skyldig att ersätta kostnaderna för reparationen. Du är även ansvarig för skador som vållas av någon annan i ditt hushåll, inneboende, andrahandshyresgäster eller annan utomstående person oavsett om det handlar om en olyckshändelse eller inte. En del underhåll och reparationer ligger dock inom föreningens ansvarsområde och dit hör t ex element, ursprungliga elinstallationer, vatten och ventilation. Sådant som hör till föreningens ansvar ska alltid beställas av styrelsen eller fastighetsskötaren. Är du osäker på inom vems ansvarsområde reparationen, skadan eller underhållet ligger – kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren innan reparationen påbörjas.

Uppsägning av medlemskap, förverkande, nyttjanderätt
I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

 • Bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter.
 • Upprepade förseningar med att betala månadsavgiften.
 • Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från styrelsen.
 • Lägenheten används till något annat än bostad.
 • Bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten.
 • Lägenheten vanvårdas.
 • Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det,exempelvis om en reparation eller besiktning behöver utföras.
 • Lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.

Uppvärmning och element
Fastighetens system för uppvärmning är vattenburet och värms med fjärrvärme. Föreningen ansvarar för systemet och elementen i lägenheter och i gemensamma utrymmena. Ansvaret innebär bl a att temperaturen inomhus hålls på en acceptabel nivå och att elementen fungerar som de ska. För att elementen i din lägenhet ska fungera korrekt är det viktigt att du då och då skruvar på termostaten så att ventilnålen inte fastnar i öppet eller stängt läge. Har nålen fastnat kan det vara svårt, eller t.o.m. omöjligt, att stänga av eller sätta på elementet. Om du upptäcker att ett element krånglar – kontakta fastighetsskötaren för hjälp. Vid snabba väderomslag kan det ibland kännas kallt i din lägenhet. Det beror på att värmesystemet har en tröghet som göra att de automatiska justeringarna släpar efter lite. Detta är inte unikt för vår förening utan ett vanligt förekommande fenomen. Även drag från fönstren kan bidra till att det känns kallt i lägenheten. Drar det från fönstren kan det vara dags att se över tätningslisterna och detta ingår i medlemmarnas underhållsansvar. Uppvärmningen av våra lägenheter är en väsentlig del av fastighetens driftskostnader. Kostnaden är en del av det som ingår i din årsavgift och för att inte behöva höja den är det viktigt att vi hjälps åt att motverka onödig värmeförbrukning. Det kan vi göra genom att t ex:

 • lufta elementen om de inte blir varma (fastighetsskötaren hjälper dig)
 • hålla ögonen på läckage i radiatorer eller ledningar
 • se till att dörrar och fönster är tätade (bostadsrättshavarens ansvar)
 • sänka värmen om du vid semesterresa eller av andra skäl under en längre tid inte vistas i lägenheten.
 • stänga av termostaten på elementen vid långvarig vädring.
 • inte ha fönster eller balkongdörr öppna samtidigt som elementen är påslagna.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (styrelsen, revisor och valberedning) som ska väljas på föreningsstämman. Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag eller om du har förslag på en kandidat kontakta valberedningen. Kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

Vatten
Kostnaden för det vatten du förbrukar ingår i årsavgiften. För föreningen är det en stor utgift. Därför bör vi alla tänka på att inte slösa med vatten i onödan genom att diska under rinnande kran, låta vattnet rinna i hoarna i tvättstugorna osv.

Ventilation
I äldre hus byts luften i bostäderna ut via naturligt drag. I vår fastighet, som är tätare än ett gammalt hus, finns inget sådan naturligt drag. Vi har istället ett s k förstärkt självdrag som hjälper till att byta luften i lägenheterna. Luft kommer i lägenheten via bl a vädringsventiler som sitter ovanför fönstren i vardags- och sovrum. Luft dras, med hjälp av fläktar på vinden, ut genom ventilationsdonen i kök, badrum och toaletter. För att ventilationen ska fungera på rätt sätt ska vädringsventilerna vara öppna på dagarna. Det är dock tillåtet att stänga dem på nätterna för att slippa kalldrag. Stänger du en ventil på kvällen är det viktigt att du kommer ihåg att öppna den på morgonen igen. Det är också viktigt att du inte rubbar eller vrider på ”tallriken” i ventilationsdonen. Om du gör det ändras luftströmmarna för alla som bor i din del av huset och ventilationen blir sämre. Skulle det hända måste föreningen, till en extra kostnad, anlita en ventilationsexpert som då får mäta luftströmmarna och därefter ställa om donen i alla berörda lägenheter. Det är inte tillåtet att på något sätt bygga om ventilationen eller att ta bort ventilationsdon eller vädringsventiler i din lägenhet eftersom det rubbar hela ventilationssystemet. Samtliga ventiler ska hållas lättåtkomliga och får därför inte byggas in eller sättas för med t ex kryddhyllor eller skåp. Det är absolut förbjudet att täppa till eller stoppa upp saker i ventilationsdonen. Det du använder för att täppa till hamnar i fläktarna på vinden som då lätt skadas. I värsta fall kan det som hamnar i fläkten orsaka en brand. Detsamma gäller naturligtvis för saker som petas in i luftkanalen. Om du har frågor om ventilationssystemet eller hur du ska göra om du vill bygga om i köket runt ventilationen kontakta styrelsen.

Vägbommar
På föreningens område finns vägbommar för att förhindra att bilar, mopeder, motorcyklar osv kör för fort. Du öppnar bommen med din lägenhetsnyckel och för att ta ut nyckeln ur låset måste du fälla ner bommen. Upptäcker du att en bom är trasig, krånglar eller om du råkar skada den kontakta fastighetsskötaren.

Årsavgift och månadsavgift

Alla medlemmar i föreningen betalar en årsavgift. Årsavgiften ska täcka de kostnader som föreningen har för att driva fastigheten, t ex:

 • uppvärmning
 • vatten
 • sophämtning
 • snöröjning
 • reparationer och underhåll
 • räntor och amorteringar
 • löner
 • internetanslutning
 • kabel-TV
 • avsättning till framtida underhåll av fastigheten.

För att kunna hålla årsavgiften så låg som möjligt är det viktigt att vi alla hjälps åt att hushålla med resurser, vårda vår fastighet och snarast informera fastighetsskötaren eller styrelsen om något behöver repareras. Årsavgiften är baserad på respektive lägenhets andelstal, dvs beroende på lägenheternas storlek. Vi har delat upp årsavgiften och den betalas månadsvis, dvs som månadsavgift. Avgiften ska betalas i förskott och betalar du efter angivet förfallodatum tar vi ut en förseningsavgift. Om du vid upprepade tillfällen betalar för sent kan det leda till att du riskerar att mista nyttjanderätten till din lägenhet och att du måste flytta. Mer om det kan du läsa i stadgarna. Vår ekonomiska förvaltare skickar inför varje kvartal ut inbetalningskort för de tre nästkommande månaderna. Hyr du parkeringsplats, garage eller extra förråd finns också de med på inbetalningskorten.

Årsredovisning
Efter varje verksamhetsår sammanställer styrelsen en årsredovisning. Den innehåller bl a bokslut med resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, information om vad styrelsen gjort under året och annat som hänt i föreningen. Årsredovisningen granskas av föreningens revisorer och är tillgänglig för alla medlemmar inför föreningsstämman.

Överlåtelse av bostadsrätt
Försäljning av en bostadsrätt kallas överlåtelse. Det som överlåts är rätten att bo i lägenheten och delägarskapet i den ekonomiska föreningen (dvs bostadsrättsföreningen) som äger fastigheten. Du kan överlåta din bostadsrätt när som helst och till det pris som du kommer överens om med köparen. Enligt bostadsrättslagen får styrelsen inte ha några synpunkter på priset. Oavsett om du säljer din lägenhet själv eller via en mäklare ska överlåtelseavtalet vara skriftligt. Avtalet ska innehålla namn, personnummer, köparens tidigare adress, pris, lägenhetsnummer, tillträdesdag och handlingen ska under tecknas av både köpare och säljare. Är ni flera som äger lägenheten måste samtliga ägare skriva under överlåtelsehandlingarna. Överlåtelsehandlingarna upprättas i tre exemplar och ett av dessa ska i god tid före tillträdet lämnas till styrelsen tillsammans med en inträdesansökan. Säljs bostadsrätten på uppdrag av en medlem ska alltid en korrekt fullmakt bifogas. Överlåts den genom en bouppteckning ska en kopia på den bifogas. För att en överlåtelse ska kunna genomföras krävs att styrelsen godkänner köparen som medlem i föreningen. I BRF Målaren tas dessa beslut alltid på ett styrelsemöte. Saknas något dokument fördröjs beslutet liksom överlåtelsen och det kan betyda att köparen inte kan flytta in som planerat. Skulle köparen av någon anledning nekas medlemskap kan överlåtelsen inte genomföras. Viktigt! Innan styrelsen godkänt köparens medlemskap får denne inte flytta in. Skulle hon eller han göra det ändå betraktas det som en olovlig andrahandsuthyrning. Det kan innebära att medlemskapet inte blir godkänt och att överlåtelsen inte kan genomföras.

Överlåtelseavgift
När en medlem överlåter (säljer) sin bostadsrätt tar Simpleko ut en överlåtelseavgift för att täcka de kostnader vi har för att administrera överlåtelsen. Avgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp, den betalas av köparen och betalas i samband med den första månadsavgiften.