Gå till innehåll

Hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ansöka om det hos föreningens styrelse. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning enligt föreningens stadgar och hyresnämndens rekommendationer.

För att du ska få hyra ut din lägenhet måste du först fylla i ett formulär som sedan godkänns av styrelsen. Det sker på styrelsemöte som äger rum nästan varje månad.

Godtagbara skäl för att bevilja uthyrning är:

  •  Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Längre sjukhusvistelse
  • Militärtjänst
  • Fängelsevistelse
  • Arbete eller studier utomlands
  • Provboende med partner

Din ansökan ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen minst två månader innan önskad uthyrningsperiod startar. Styrelsen kan ge tillåtelse för uthyrning under max ett år. Därefter krävs en ny ansökan för att eventuellt få förlängd uthyrning beviljad. Undantag är provboende med partner där maxtiden är 6 månader. Kontakta styrelsen för mer information.

När beslut är fattat får du en skriftlig bekräftelse. Om du av någon anledning inte kan godta beslutet kan du vända dig till hyresnämnden för prövning.

Sedan juli 2022 tar vi i Målaren ut en avgift för andrahandsuthyrningar. Avgiften motsvarar 10% av prisbasbelopp och hanteras av vår ekonomiska förvaltare.

Medlem som hyr ut sin lägenhet fungerar som hyresvärd och ansvarar för att hyresgästen följer föreningens stadgar och ordningsregler. Därför är det viktigt att du noga informerar din hyresgäst om vad som gäller. Det är också ditt ansvar att årsavgiften betalas i tid. För din egen del är det extra viktigt att du sätter dig in i reglerna om besittningsskydd så du inte får svårigheter när du ska flytta tillbaka efter uthyrningen.

OBS! Om du hyr ut lägenheten utan tillstånd från styrelsen betraktas det som olovlig uthyrning. Styrelsen kommer då att kräva att du vidtar rättelse, dvs att du säger upp dina hyresgäster. Vidtar du inte rättelse riskerar du att förlora din nyttjanderätt och bli tvungen att flytta.

Hyra
När du sätter hyra för din andrahandslägenhet måste du också tänka på att det finns regler för hur mycket du får ta ut. Hyresnämnden beskriver på sidan Bostadsrätt som hyrs ut som bostad hur du kan beräkna hyran.

Det är lätt att tro att du får ta ut hyra som täcker både avgift och kostnader för lån, men så är inte fallet. Den högsta hyran räknas ut med en schablon för att få fram kapitalkostnad, och sedan läggs driftskostnaderna på detta. Schablonen och därmed maxhyran är densamma, oavsett om dina lånekostnader är höga eller låga.

Bilaga: Ansökningsblankett att fylla i och lämna i föreningens postfack på Verkmästargatan 7.