Gå till innehåll

Grannsamverkan

Det är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat och inbrott minskar med 30%. Du kan läsa mer om Grannsamverkan på Samverkan mot brott – Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende håller uppsikt och är uppmärksamma på vad som händer och vilka som rör sig i bostadsområdet. Vår uppgift som medlemmar är att synas, observera och rapportera men inte ingripa. 

Pågående brott: ring 112 

Polisanmälan: ring 114 14  

Tips till polisen via hemsidan: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben Känner du dig osäker om det behövs anmäla ring någon i styrelsen.  

Trygghetsfrågor i Uppsala kommun: mejla kommunens trygghets- och säkerhetsavdelning på trygghet@uppsala.se  

I Brf Målaren finns en Grannsamverkansgrupp som träffas ca en gång per termin för att samverka och få information från polisen via våra ombud. Vi behöver vara fler. Om du vill vara med i gruppen eller har funderingar eller observationer i området: mejla till info@brfmalaren.com och skriv ämne: Grannsamverkan 

Tillsammans ökar vi tryggheten i vårt bostadsområde! 

Gruppen grannsamverkan Brf Målaren och styrelsen