Gå till innehåll

Proposition: Varför fiber?

Till BRF Målarens extra föreningsstämma 18 februari 2016.

Bakgrund
Palett
BRF Målaren har idag ett avtal med Com Hem där medlemmarna får möjlighet att teckna internetabonnemang. Abonnemangen tecknas dock individuellt, och subventioneras inte på något vis trots en kostnad för föreningen (och i längden medlemmarna) på cirka 250 000 kronor per år. Styrelsen tycker att detta är en onödig kostnad.

MöteFjolårets stämma
Med ovanstående bakgrund beslöt stämman i maj i fjol att en extrastämma skulle hållas för att besluta om fiberindragning, och det är den stämman som ska hållas 18 februari.

Vad är då fiber?
Fiberoptik är en teknik för att överföra information (data) i väldigt hög hastighet. De allra snabbaste bredbandstjänsterna idag levereras via fiber, och så kommer det också att vara under många år framöver.

Hur har föreningen förberett sig?
Vid stamrenoveringen 2006 passade föreningen på att förbereda kabelrör till samtliga lägenheter och föreningslokaler. Det innebär att vi kan få fiber installerad i samtliga lägenheter till en mycket låg engångskostnad – mindre än vad vi betalar till Com Hem på ett år.

Vad vinner vi på detta?
Vi vinner på det på två sätt. Dels behöver vi inte betala en årlig avgift till Com Hem på en kvarts miljon, dels får vi via fiber tillgång till långt fler tjänster. Via fiberbredbandet kan alla köpa internet-, tv- och telefonitjänster efter eget tycke och smak.

Vad förlorar vi på detta?
Vi har idag några analoga tv-kanaler från Com Hem. Majoriteten av dessa (SVT1, SVT2, TV4, TV6, Kunskapskanalen m.fl.) kan fås i bättre kvalitet och utan månadsavgift genom eget inköp av en digital-tv-mottagare. En sådan kostar från cirka 200 kronor och uppåt, beroende på vilken funktionalitet man vill ha.

Jag har abonnemang från Com Hem. Vad händer med det?
Är du nöjd med tjänsterna som Com Hem levererar är det bara att fortsätta vara kund hos dem. På sikt kommer du att behöva ny utrustning som går via den nya fiberanslutningen och inte via deras ”tre hål i väggen”.

Jag har inte abonnemang från Com Hem. Kommer mina tv-kanaler att vara kvar?
När fiberanslutningen är installerad och vi kan välja på ett stort tjänsteutbud, påbörjas avvecklingen av BRF Målarens avtal med Com Hem. Uppsägningstiden blir minst 12 månader så att alla har god tid på sig att skaffa nya internet-, tv- och telefonabonnemang. Com Hem-uttaget, inklusive alla tjänster och analoga kanaler, kommer att fungera under uppsägningstiden.

Kommer jag att behöva betala fiberinstallationen?
Du som medlem behöver inte betala någonting extra för installationen – det täcks av den ordinarie avgiften du betalar till föreningen. På sikt får också föreningen lägre löpande kostnader.

Vad händer på stämman den 18 februari?
Styrelsen vill att stämman ska besluta att styrelsen får teckna avtal för att dra in fiber i samtliga lägenheter och lokaler som tillhör föreningen. Styrelsen håller på att få in de sista avtalsförslagen, och dessa presenteras på stämman.

Vad händer efter stämmobeslutet?
Om stämman beslutar sig för att dra in fiber ser styrelsen över avtalsförslagen från de olika leverantörerna, och väljer sedan fiberindragning från någon leverantör. När allt är uppe och rullar säger styrelsen upp avtalet med Com Hem med en uppsägningstid på minst 12 månader.