Gå till innehåll

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma för BRF Målaren

Angående indragning av bredband via fiber

Tid: Torsdag 18 februari 19:00
Fika serveras från 18:30
Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7

Dagordning

  1. Föreningsstämmans öppnande
  2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Anmälan av protokollskrivare
  5. Val av justerare, tillika rösträknare
  6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett
  7. Godkännande av dagordningen
  8. Proposition angående installation av fiber

Medlemmar som önskar en papperskopia av möteshandlingarna är välkomna att kontakta fastighetsskötare Urban Strömberg eller någon av styrelsens medlemmar.

Vill du ta del av protokollet från förra årets stämma? Kontakta styrelsen så får du en kopia. Behöver du ha ombud på stämman? I så fall har vi ett fullmaktsformulär för ombud på sidan Inför föreningsstämman. Om du vill ha koll på stadgar för BRF Målaren är det bara att ladda ned dem också.

Mer information om fiberinstallation hittar du i propositionen Varför fiber?

Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman.