Gå till innehåll

Motioner till stämman

FöreningsstämmaDn 29 maj är det dags för BRF Målarens ordinarie föreningsstämma. Medlem som önskar få ett visst ärende (motion) behandlat på föreningsstämman ska skriftligt anmäla detta till styrelsen senast fredag 26 april 2019. Motioner lämnas i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7.

För att få lämna en motion ska du vara medlem i föreningen, dvs. du måste äga hela eller del av den lägenhet du bor i. I motionen, som ska vara undertecknad, bör namn, lägenhetsnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress finnas med. Kontaktuppgifterna behövs i fall styrelsen behöver kontakta dig för eventuella frågor eller klargöranden.