Gå till innehåll

Dags att tömma balkonger Hus A och B

Vecka 19 börjar Balco att såga ner våra befintliga balkonger. De kommer att börja i hus A och cirka en vecka senare påbörjas hus B det vill säga detta hus.

Balkongerna ska vara helt tömda inklusive eventuell trall. Allt som ligger kvar kommer Balco att kasta och debitera oss som extra kostnad. Det du vill spara lägger du i ditt förråd, och det du vill kasta lämnar du på på återvinningsstationen alternativt vår container vid traktor garaget garaget.

Inför nedsågningen kommer balkongen att blockeras utifrån och inte vara tillgängliga känner du att balkongdörren sitter fast så forcera den INTE då det kan innebära fara för hälsa även om balkongen ser ut att vara orörd.

Uppsala 3 maj 2024
Styrelsen Brf Målaren