Gå till innehåll

Styrelsen informerar 

  Balkongrenoveringen
Balkongrenoveringen fortsätter. Information om tider och turordning kommer löpande. Håll utkik i din trappuppgång. 

Rökförbud 
Rökning är förbjuden i trapphus, källare, vindar, vid entréer och allmänna utrymmen. Vi behöver ta hänsyn till medlemmar som inte bör eller vill utsättas för tobaksrök.  


I samband med renoveringen pågår det stor aktivitet på gården, och risk för inbrott och skadegörelse ökar. Vi behöver hjälpas åt och vara uppmärksamma exempelvis om något/några finns på ställningar utanför arbetstider, om någons fönsterruta är krossad eller annat som känns avvikande.  

Vid pågående brott ring 112!

För att göra polisanmälan för brott som har skett eller informera om dina observationer ring 114 14. Känner du dig osäker om det behövs anmäla, kontakta någon i styrelsen. 

Vår uppgift som medlemmar är att synas, observera och rapportera men inte ingripa. 
Tillsammans ökar vi tryggheten i vårt bostadsområde.  

Trevlig sommar!    Sol, Lycklig, Solsken, Gyllene, Strålar

Facebookgruppen ”Brf Målaren” – en grupp för medlemmar att hålla kontakt  

Vecka 19 börjar Balco att såga ner våra befintliga balkonger. De kommer att börja i hus A och cirka en vecka senare påbörjas hus B det vill säga detta hus.

Balkongerna ska vara helt tömda inklusive eventuell trall. Allt som ligger kvar kommer Balco att kasta och debitera oss som extra kostnad. Det du vill spara lägger du i ditt förråd, och det du vill kasta lämnar du på på återvinningsstationen alternativt vår container vid traktor garaget garaget.

Inför nedsågningen kommer balkongen att blockeras utifrån och inte vara tillgängliga känner du att balkongdörren sitter fast så forcera den INTE då det kan innebära fara för hälsa även om balkongen ser ut att vara orörd.

Uppsala 3 maj 2024
Styrelsen Brf Målaren

Styrelsen informerar 

Nu är det dags. Vi har fått startbesked från kommunen, klartecken från banken och den första leveransen utrustning rullade in idag. Detaljplaneringen är inte hos oss än, men dom kommer att börja med hus A och fortsätta med B. 

Vi kommer kontinuerligt att ge ut information om vad som ska hända, när vi får den. 

Styrelsen informerar 

Avgiftshöjning 
Balkongrenoveringen leder till att månadsavgiften behöver höjas. Den tidigare aviserade hyreshöjningen på 30 procent delas upp och från 1 juli 2024 kommer månadsavgiften höjas med 15 procent.  


Balkongrenoveringen  
Avtalet är klart med företaget Balco som ska genomföra balkongrenoveringen. Information om startdatum och turordning kommer. 


Parkeringsbolag 
Sedan 16 april 2024 är Avarn Security vårt nya parkeringsbolag. 


Grind vid Skafferiet 
Brf Målarens grind vid Skafferiet ska vara låst för att förhindra skadegörelse och minska obehöriga tillträde till gården. Låset saboteras ofta och grinden förblir olåst. Vi behöver hjälpas åt att låsa den. Det ökar trygghet och trivsel. Fungerar inte låset, kontakta vicevärd Urban Strömberg. 


Cykelpump 
Det finns möjlighet att pumpa däck på gården. Cykelpump finns vid traktorgaraget.  


Städdag  
Lördagen 18 maj har vi gemensam städdag. Vi börjar klockan 10 med att röja i förråd, olja utemöbler och fixa fint på gården. Vi avslutar med att grilla korv tillsammans. Samtidigt får vi information om Grannsamverkan. Alla är välkomna! 


Cyklar 
Alla cyklar kommer märkas med lappar och om du vill ha din cykel kvar behöver du själv ta bort lappen. Alla cyklar som har lappen kvar kommer att slängas 18 maj i samband med städdagen. Även föremål som står löst i källare och på vindar kommer slängas samma datum. 

Styrelsen informerar 

Balkongrenoveringen
Inget nytt. Vi återkommer så snart vi har mer information.  

Uthyrning av övernattningsrum, kvarterslokal och bastu 
Nu är debitering för uthyrning av övernattningsrum, kvarterslokal och bastu i gång. Avgift för uthyrning under 2023 och 2024 kommer på nästa faktura. Därefter sker debiteringen löpande. Kontrollera gärna att avgiften på fakturan stämmer och återkom till styrelsen om den inte gör det.  

Matfett
Matfett ska inte hällas ut i avloppet då det leder till att rören täpps igen och det kan bli stopp. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar. Spolningar kan bli dyra för både för fastighetsägare och för kommunen. Liten mängd fett kan du torka ur stekpannan eller grytan med hushållspapper och lägga det direkt i matavfallet.  
Större mängder olja kan du hälla upp en genomskinlig plastflaska. Spara flaskan och fyll på när det blir fett över. Lämna sedan in den fulla flaskan på en återvinningscentral

Sopsortering
Tyvärr slängs en del grovsopor i sophusen. Det genererar extra kostnader för föreningen. För att slippa extra avgifter för sophantering behöver hushållssopor sorteras rätt och alla elapparater SKA lämnas till återvinningscentraler. Vi behöver hjälpas åt med det! 

Städdag
Lördagen 18/5 har vi gemensam städdag. Tiden kommer meddelas senare. Vi kommer röja i förråd, plocka fram utemöbler och fixa fint på gården med mera. Det kommer också mer information om grannsamverkan. Alla är välkomna! 

Styrelsen informerar 

Balkongrenoveringen 

Balco, företaget som kommer att utföra balkongrenoveringen, behöver undersöka balkongerna inifrån. Balco behöver få tillträde till alla lägenheter som har balkong vecka 6-7. Mer information kommer från Balco när datumet är fastställt.  

Stäng alltid dörrar 

För att minimera risker för inbrott och skador och öka trygghet i vår boendemiljö lämna aldrig dörrar uppställda och se till att källardörrar går i lås efter dig. 

   Odlargruppen  

Föreningen har ett litet antal pallkragar på gården där vi tillsammans odlar blommor och grönsaker. Vi träffas 13 februari kl 19 för att planera odling 2024. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer om den gemensamma trädgårdsodlingen kom på träffen, träffa gruppen och få svar på dina frågor. 

Styrelsen informerar 

Balkonger 

Medlemmar på extrastämman röstade för styrelsens förslag gällande balkongrenoveringar. Vi går vidare med projektet och mer information om startdatum och renoveringsordning kommer senare. 

 
Grannsamverkan - BRF Funkisraderna Grannsamverkan 
En grupp medlemmar var på mötet på polishuset och bestämde att gå vidare med att starta grannsamverkan på Brf Målaren. Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Mer information om hur vi kan hjälpas åt kommer inom kort.  

God fortsättning! 

Styrelsen informerar 

Avgiftshöjning 
Ökade driftskostnader och höjda räntor leder till att månadsavgiften behöver höjas. Höjning blir 15 % från 1 januari 2024. Om du har frågor eller vill veta mer om vad som ligger i grund till beslutet är du välkommen till infomöte 8 november kl 19 i samlingslokalen, Verkmästargatan 7. 


Inbrott i fastigheten 
Det har varit inbrott i cykelförrådet på Verkmästargatan 7-9 och flera cyklar har försvunnit. Händelsen har polisanmälts och dörrar har förstärkts.  
För att öka trygghet i vår boendemiljö samt minimera risker för inbrott och skador behöver alla hjälpas åt.  

  • Släpp inte in de som du inte känner 
  • Se till att källardörrar går i lås efter dig 
  • Lämna inte uppställda dörrar 


Grannsamverkan 
Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Vi börjar med informationsmöte på polishuset i Uppsala Torsdagen den 30 november kl 19-21. Om du är intresserad och vill vara med mejla till info@brfmalaren.com senast 15 november, skriv ämne Grannsamverkan. Vi vill uppmuntra flera medlemmar att vara med. 


Parkeringsbolag 
Brf Målaren byter parkeringsbolag till Avarn Security.  


Glöggfika och musikquiz  
Alla i Brf Målaren är välkomna på glöggfika och musikquiz  
söndag den 10 december kl 15 i samlingslokalen, Verkmästargatan 7 

 
Balkonger  
Informationsmöte och visning av balkonger planeras i slutet av november eller början av december. Vi väntar datum från företaget och återkommer med separat inbjudan.