Gå till innehåll

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi äger och förvaltar fastigheten tillsammans. Styrelsen som leder detta arbete väljs på föreningsstämman. Är du intresserad av att under en period jobba i styrelsen? Kanske arbeta i valberedningen som föreslår nya styrelseledamöter? Kanske har du förslag på någon annan medlem till styrelsen?

Tveka inte att kontakta någon i valberedningen eller styrelsen.

Har du gröna fingrar? Vill du bli skitig under naglarna? Eller är du bara sugen på att odla dina egna rabarber?

Föreningen kollar på att köpa in några pallkragar att odla i på gården. Är du intresserad av att vara med, eller har du idéer? Hör av dig till odla@brfmalaren.com eller kontakta Sara Rådbo i styrelsen på 073-7879554.

Vi samlas torsdag 25 april kl 19 i föreningslokalen på Verkmästargatan 7.

I väntan på att vi byter radiatorer och gör en genomgång av elementen vill vi be samtliga medlemmar att se till att det inte finns några skador på elementen. Dessa kan på äldre element lätt bli till rostskador som leder till att elementen går sönder och börjar läcka, och det är respektive bostadsrättshavares ansvar att det inte uppstår.

I stadgarnas § 28 står bland annat: ”Bostadsrättshavaren ansvarar bl. a för [...] målning av radiatorer, kall- och varmvattenledningar.”

MotorvärmareNu när temperaturen närmar sig nollstrecket är det hög tid att använda motorvärmare. Faktum är att motorvärmare gör nytta för både miljö och plånbok redan vid tio plusgrader och nedåt!

Läs mer hos Gröna Bilister om hur du använder motorvärmare på bästa sätt. Du får garanterat några nya tips!

Vi vill också påpeka att det inte är tillåtet att lämna motorvärmarkabeln löst hängande från elplinten, eftersom det är en elsäkerhetsrisk.

Med anledning av att vi behöver ändra föreningens stadgar kallas till extra föreningsstämma för BRF Målaren. Handlingar har delats ut i samtliga postfack.

Tid: Tisdag 10 april.
Plats: Föreningslokalen, Verkmästargatan 7.

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud
  och biträden samt fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av protokollskrivare.
 5. Val av justerare, tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Proposition angående ändring av stadgar.
 9. Föreningsstämmans avslutande.

Styrelsen hoppas att alla medlemmar möter upp till föreningsstämman!

Alla parkeringsplatser är nu upptagna, men vi har flera garageplatser kvar.

Är du intresserad av att hyra en garageplats anmäler du det enklast genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Verkmästargatan 7, eller skickar ett mejl till föreningen. Skriv ditt ärende, namn, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer. Du kan också använda vårt kontaktformulär.

Under onsdagskvällen hölls ordinarie föreningsstämma för 2016, med sedvanliga mötespunkter. BRF Målaren har nu en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen består av en person. Vilka som innehar de olika posterna hittar du på kontaktsidan.

På stämman presenterades också årsredovisningen, med revisions- och förvaltningsberättelse. Ni som inte kunde vara med på stämman kan ladda ned alltihop i ovan länkade PDF.

Styrelsen för BRF Målaren