Gå till innehåll

Styrelsen informerar 

Balkongrenoveringen
Inget nytt. Vi återkommer så snart vi har mer information.  

Uthyrning av övernattningsrum, kvarterslokal och bastu 
Nu är debitering för uthyrning av övernattningsrum, kvarterslokal och bastu i gång. Avgift för uthyrning under 2023 och 2024 kommer på nästa faktura. Därefter sker debiteringen löpande. Kontrollera gärna att avgiften på fakturan stämmer och återkom till styrelsen om den inte gör det.  

Matfett
Matfett ska inte hällas ut i avloppet då det leder till att rören täpps igen och det kan bli stopp. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar. Spolningar kan bli dyra för både för fastighetsägare och för kommunen. Liten mängd fett kan du torka ur stekpannan eller grytan med hushållspapper och lägga det direkt i matavfallet.  
Större mängder olja kan du hälla upp en genomskinlig plastflaska. Spara flaskan och fyll på när det blir fett över. Lämna sedan in den fulla flaskan på en återvinningscentral

Sopsortering
Tyvärr slängs en del grovsopor i sophusen. Det genererar extra kostnader för föreningen. För att slippa extra avgifter för sophantering behöver hushållssopor sorteras rätt och alla elapparater SKA lämnas till återvinningscentraler. Vi behöver hjälpas åt med det! 

Städdag
Lördagen 18/5 har vi gemensam städdag. Tiden kommer meddelas senare. Vi kommer röja i förråd, plocka fram utemöbler och fixa fint på gården med mera. Det kommer också mer information om grannsamverkan. Alla är välkomna! 

Styrelsen informerar 

Balkongrenoveringen 

Balco, företaget som kommer att utföra balkongrenoveringen, behöver undersöka balkongerna inifrån. Balco behöver få tillträde till alla lägenheter som har balkong vecka 6-7. Mer information kommer från Balco när datumet är fastställt.  

Stäng alltid dörrar 

För att minimera risker för inbrott och skador och öka trygghet i vår boendemiljö lämna aldrig dörrar uppställda och se till att källardörrar går i lås efter dig. 

   Odlargruppen  

Föreningen har ett litet antal pallkragar på gården där vi tillsammans odlar blommor och grönsaker. Vi träffas 13 februari kl 19 för att planera odling 2024. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer om den gemensamma trädgårdsodlingen kom på träffen, träffa gruppen och få svar på dina frågor. 

Styrelsen informerar 

Balkonger 

Medlemmar på extrastämman röstade för styrelsens förslag gällande balkongrenoveringar. Vi går vidare med projektet och mer information om startdatum och renoveringsordning kommer senare. 

 
Grannsamverkan - BRF Funkisraderna Grannsamverkan 
En grupp medlemmar var på mötet på polishuset och bestämde att gå vidare med att starta grannsamverkan på Brf Målaren. Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Mer information om hur vi kan hjälpas åt kommer inom kort.  

God fortsättning! 

Styrelsen informerar 

Temperaturen sänks
För att sänka kostnader för fjärrvärme sänker vi temperaturen i garage och allmänna utrymmen så som trappuppgångar och tvättstugor. Vi behöver hjälpas åt att hålla kostnaderna nere så vrid inte upp termostaten i garage, trappuppgångar och tvättstugor.

Grannsamverkan
Informationsmöte på polishuset i Uppsala torsdagen den 30 november kl 19-21. Vi träffas utanför stora ingången till polishuset och blir hämtade kl 19 av polisen som ansvarar för grannsamverkan. Om du är intresserad och vill vara med mejla till info@brfmalaren.com, skriv ämne Grannsamverkan.

Balkonger 
Information kommer inom kort. 
 
Glöggfika och musikquiz  
Söndagen den 10 december kl 15 i föreningslokalen på Verkmästargatan 7. Alla i Brf Målaren är välkomna!  
 
Fåglar och harar 
Kasta inte mat från balkonger och fönster för att mata fåglar och harar. Det lockar till sig skadedjur och smutsar ner fastigheten. Vi behöver hjälpas åt för ren och trevlig boendemiljö.  
 
Parkeringsbolag 
Brf Mälaren byter parkeringsbolag till Avarn Security from 16 april 2024 

Styrelsen informerar 

Avgiftshöjning 
Ökade driftskostnader och höjda räntor leder till att månadsavgiften behöver höjas. Höjning blir 15 % från 1 januari 2024. Om du har frågor eller vill veta mer om vad som ligger i grund till beslutet är du välkommen till infomöte 8 november kl 19 i samlingslokalen, Verkmästargatan 7. 


Inbrott i fastigheten 
Det har varit inbrott i cykelförrådet på Verkmästargatan 7-9 och flera cyklar har försvunnit. Händelsen har polisanmälts och dörrar har förstärkts.  
För att öka trygghet i vår boendemiljö samt minimera risker för inbrott och skador behöver alla hjälpas åt.  

  • Släpp inte in de som du inte känner 
  • Se till att källardörrar går i lås efter dig 
  • Lämna inte uppställda dörrar 


Grannsamverkan 
Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Vi börjar med informationsmöte på polishuset i Uppsala Torsdagen den 30 november kl 19-21. Om du är intresserad och vill vara med mejla till info@brfmalaren.com senast 15 november, skriv ämne Grannsamverkan. Vi vill uppmuntra flera medlemmar att vara med. 


Parkeringsbolag 
Brf Målaren byter parkeringsbolag till Avarn Security.  


Glöggfika och musikquiz  
Alla i Brf Målaren är välkomna på glöggfika och musikquiz  
söndag den 10 december kl 15 i samlingslokalen, Verkmästargatan 7 

 
Balkonger  
Informationsmöte och visning av balkonger planeras i slutet av november eller början av december. Vi väntar datum från företaget och återkommer med separat inbjudan. 

Styrelsen informerar 

Balkonger
Ansökan om bygglov har kommit in. Vi har fått anmärkningar och har gjort ändringar. Nu inväntar vi svar.
Grannsamverkan
Vi undrar om det finns intresse att börja med Grannsamverkan. Det är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.
Vi börjar med informationsmöte på polishuset i Uppsala torsdagen den 30 november kl. 19-21.
Om du är intresserad och vill vara med, mejla till info@brfmalaren.com senast 15 november, skriv ämne ”Grannsamverkan”.
Mer information finns på https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/
MC-parkeringen för medlemmar i Brf Målaren är uppmärkt och klar. Parkeringsplats kan inte bokas, det är först till kvarn som gäller för att parkera. Parkeringen är gratis.
Träd trimmade
För att träden ska må bra, se bra ut och samtidigt förebygga fallande grenar är det viktigt att beskära och trimma träden med jämna mellanrum. Träden på gården trimmades i början på september.
Sophantering
Tyvärr slängs det fortfarande en del hushållssopor på andra ställen på gården och i fastigheten. Det lockar till sig fåglar och skadedjur, orsakar dålig lukt och smutsar ner fastigheten. För ren och trevlig boendemiljö behöver vi hjälpas åt med både sophanteringen och hjälpa med information dem som slänger fel. Du kan informera själv eller kontakta styrelsen så tar vi kontakt med dessa.

Styrelsen informerar

Sophantering 

Sopsorteringen och ordningen i sophusen är fortsatt bra!  

Tyvärr slängs en del hushållssopor på andra ställen på gården och i fastigheten. Det lockar till sig fåglar och skadedjur, orsakar dålig lukt och smutsar ner fastigheten. Hanteringen av hushållssopor som inte slängs i sophusen genererar extra kostnader för föreningen. 

För att slippa extra avgifter för sophantering och hålla fastigheten ren SKA alla hushållssopor slängas i soprummet. Vi behöver hjälpas åt med det! 


Balkongrenovering

Ansökan om bygglov är inskickad och vi inväntar svar. Mer information kommer senare.